FG T-shirt “Himera”

35,00 KM

Ilustracija: Emina Handžić

“Radoznala sam, kreativna i željna ući u što više sfera u kojima bih mogla ispoljiti svoju kreativnost, naučiti nešto novo ali i dobrim dijelom otkriti sebe. Ovo iskustvo je bilo oslobađajuće. Dopalo mi se to što smo se družili i povezali kroz rad, djelovali kao mikro jedinka na makro planu. Rado bih sve ponovila!”

Clear