USLOVI/PRAVILA KORIŠTENJA

Poštovani korisnici,

Molimo vas da prije korištenja naših usluga, pažljivo pročitate sljedeće uslove i pravila. Svaka posjeta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da ste sa njima saglasni u cijelosti.

FG Grupa d.o.o. vam omogućava korištenje usluga i sadržaja svog portala u skladu sa dole navedenim USLOVIMA I PRAVILIMA KORIŠTENJA. Uslovi korištenja se primjenjuju na sve sadržaje i usluge sajta www.funkyguerrilla.com. Smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima ukoliko koriste bilo koji dio web portala, kao i da prihvataju korištenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

OPIS I DOSTUPNOST ARTIKALA

Uloženo je mnogo truda za tačan prikaz svakog artikla, no i pored toga mogu se pojaviti male varijacije.
Sve mjere su okvirno navedene i reprodukcija boja je tačna onoliko koliko to dopuštaju fotografski i izdavački procesi. Imajte na umu da može biti varijacije u bojama ovisno o kalibraciji i postavkama pojedinih ekrana. Kod pojedinih artikla moguća su manja odstupanja od orginalnih fotografija što će biti posebno naglašeno u opisu proizvoda, te vas molimo da obratite pažnju tokom odabira artikala.
Dostupnost svih artikala zavise o raspoloživosti i stepenu zauzetosti naše male manufakture.
Obavijestiti ćemo Vas, čim je prije moguće, ako roba koju ste naručili nije dostupna, i za koje vrijeme će artikli biti dostupni.

SIGURNOST/PRIVATNOST

Na našem online shop-u Vaše zadovoljstvo i sigurnost je naš osnovni prioritet. Budite sigurni da je Vaša privatnost jedan od naših najvažnijih zadataka. Kao društveno odgovorno preduzeće mi smo preduzeli sve tehničke i organizacione mjere kako bi se osigurala zaštita Vaših podataka u skladu sa savremenom tehnologijom.
Prikupljamo samo osnovne podatke o kupcima/korisnicima, neophodne za poslovanje i informisanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.
Sve Vaše lične podatke koristimo isključivo za internu upotrebu. Lični podaci su podaci o Vama kao što su ime, pol, adresa, datum rođenja, broj telefona, e-mail. Prikupljeni podaci se neće objavljivati, ustupati trećim licima ili na bilo koji način zloupotrijebiti. Svi podaci koje navedete prilikom registracije smatraju se poslovnom tajnom i tako dobijene informacije koriste se isključivo za potrebe dovršavanja porudžbine. Registracija je standard u internet kupovini i preduzima se radi zaštite posjetilaca.
Informacije o novostima, newsletters i slično, dostavljaju se isključivo licima koja su se prijavila na listu za prijem ovakvog vida sadržaja.

AUTROSKA PRAVA

Sva prava na ovom sajtu vlasništvo su FG Grupe d.o.o. Programi, grafika ilustracija, audio, video, skripte, tekstovi, slike, ikonice, kao i raspored istih na sajtu podležu zaštiti autorskih prava i drugih zakona zaštite intelektualne svojine.
Sadržaj sajta ne može da se koristi za komercijalne, poslovne ili javne svrhe, kao ni da se kopira, distribuira, modifikuje ili učini dostupnim trećim licima. Sve kopije napravljene od sadržaja moraju da sadrže obaveštenje o autorskim pravima. Obavještenje zaštićenih prava ne može biti uklonjeno.
Bilo koja druga upotreba, uključujući reprodukciju, izmjenu, distribuciju, prenos, objavljivanje sadržaja može biti dozvoljeno pod uslovom prethodne pismene saglasnosti od strane FG Grupa d.o.o.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja oko uslova i pravila korištenja slobodno nas kontaktirajte na:

FG Grupa d.o.o.
E-mail: info@funkyguerrilla.tk
Tel.: +387 51 926 506